Preview Mode Links will not work in preview mode

At Turde FM

Velkommen til At Turde FM. Her finder du podcasts til iværksættere og om iværksætteri.

Dec 27, 2020

🎯 LinkedIn

👨‍🏫  Thorleif Gotved

Du skal bruge LinkedIn på en måde som giver mening for dig. Du kan ikke få succes ved at forsøge at kopiere andre, men find i stedet ud af, hvornår du synes det er fedt at logge ind på LinkedIn og gør så mere af det.

Tak fordi, at du følger med 🙏

Husk at du kan...


Dec 14, 2020

🎯 Cases

👨‍🏫 Nicklas Pyrdol

En case er en afgrænset problemstilling, som du stiller til rådighed for andre. Det er også en vigtig ingrediens i problembaseret læring og så burde det nok være en fast del af fremtidens virksomheder. Nicklas Pyrdol deler hans erfaringer og viden med brugen af cases i...


Dec 8, 2020

🎯 OKR (Objective Key Results)

👨‍🏫 Jakob Møller Beck

OKR står for Objective Key Results og er et moderne styringsværktøj, som understøtter virksomhedens strategi på tværs af virksomheden og sikrer at alle løber i samme retning. Men hvad skal der egentligt til, for at lykkedes med implementeringen?

Tak...


Nov 29, 2020

🎯 Pitch

👨‍🏫 Lauge Vagner Rasmussen

Pitch er meget mere, end noget du skal kunne hvis du skal være med i Løvens Hule. Det er både en innovationsprocess og træning af medarbejdernes innovationsevner. Det at træne at pitche er noget de fleste virksomhed nok bør prioritere ind for at sikre at de forbliver...


Nov 21, 2020

Kristian Scharling står bag content-marketing bureauet Somera og hjælper virksomheder med kommunikation og at skabe effektfuld content. Begge dele starter med en stærk og tydelig kernefortælling.

Inspiration til at forstå din virksomhed bedre: https://atturde.dk/bullets

Kontakt, feedback og spørgmål: